കൃപാഗ് നി – 2017 – കുടുംബധ്യാനം

കോർക്ക് :   സെഹിയോൻ, മിനിസ്ട്രി, യുകെയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോർക്കിലെ ചർച്ച്  ഓഫ് മോസ്റ്റ് പ്രെഷ്യസ് ബ്ലഡ്,ക്ലോഹീൻ, ബ്ലാർണീ റോഡ്.(സീറോ മലബാർ സഭ, കോർക്ക്,അയർലണ്ട് ) സെപ്റ്റംബർ 15,16,17 – 2017- ൽ) ബഹുമാനപെട്ട സോജി അച്ഛൻ്റെ നേത്രത്വത്തിൽ, കുടുംബധ്യാനം നടത്തപ്പെടുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 15 വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 10 വരെയും, ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5വരെയും, ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 വരെയുമാണ് കുടുംബധ്യാനം നടത്തപ്പെടുന്നത്.    കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദൈവകൃപ  അനുഭവിച്ച്  വളരുവാൻ നാം ദൈവ വചനത്താൽ  ശക്‌തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വചനാധിഷ്ഠടിത ക്ലാസ്സുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു്    ദൈവാനുഭവമുള്ള കുടുംബങ്ങളായി വളരുവാൻ നിങ്ങളേവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

സ്നേഹപൂർവം,

ഫാ.സിബി അറയ്ക്കൽ, ( ചാപ്ലിൻ, സീറോ മലബാർ സഭ കോർക്ക്) – 0892319271

ഡിനോ ജോർജ് (PRO)-0872140558

വെന്യൂ   അഡ്രസ്സ്,

ചർച്ച്  ഓഫ് മോസ്റ്റ് പ്രെഷ്യസ് ബ്ലഡ്,
ക്ലോഹീൻ, ബ്ലാർണീ റോഡ്, കോർക്ക്.

2017-09-09T20:13:13+00:00
error: Content is protected !!