സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഫാമിലി യൂണിറ്റ് ക്രിസ്തുമസ് കരോൾ ഡിസംബർ 23 ന് നടത്തി

കോർക് : കോർക്ക് സീറോ മലബാർ ചർച്ച് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് കുടുംബ യൂണിറ്റ് ക്രിസ്ത്മസ് കരോൾ വർണാഭമായി നടത്തി.

 

2018-01-07T18:20:37+00:00
error: Content is protected !!